Grafička priprema i dizajn

Grafička priprema sat 100,00 kn
Prijelom knjiga s tekstom, bez slika stranica 20,00 kn
Prijelom knjiga s tekstom i slikama stranica 40,00 kn
Prijelom časopisa, kataloga, brošura stranica 70,00 kn
Dizajn korica knjige korice 200,00 kn
Izrada tablica tablica 35,00 kn
Izrada grafova graf 35,00 kn
Dizajn logotipa logotip 400,00 kn
Obrada skeniranih i digitalnih slika slika 10,00 kn
Precrtavanje bitmapske slike u vektorski format slika 65,00 kn
Lektoriranje teksta na hrvatskom jeziku kartica 20,00 kn
Korektura teksta na ispisu prijeloma kartica 15,00 kn

Iz Vaših fotografija, običnih i digitalnih, neuređenih tekstova, započetih, a nedovršenih radova u mogućnosti smo Vam izraditi kvalitetne grafičke proizvode.

  • Cijene za pojedinu grafičku pripremu ovise o količini, složenosti i drugim zahtjevima naručitelja. U tablici se nalaze okvirne cijene. Nazovite, stojimo Vam na usluzi.
[slika]