O Daruvarskoj tiskari d.d.

Daruvarska tiskara nosi tradiciju od kraja 19. stoljeća. Kao i sve drugo tiskara je mijenjala vlasnike od Franje Čimića, Jozefa Epsteina, Dragutina Goldberga. U doba socijalizma nosi naziv Ognjen Prica sve do 1993. godine kada je izvršena pretvorba. Tada tiskara dobiva današnji naziv Daruvarska tiskara dioničko društvo za grafičku i trgovačku djelatnost. Danas je tiskara u mješovitom vlasništvu, gdje je većinsko vlasništvo privatno, a ostatak u vlasništvu države.

Kao što je već rečeno Daruvarska tiskara nosi dugu tradiciju u tiskanju knjiga, časopisa, kataloga, raznog reklamnog materijala, kalendara, plakata, blokovske robe, raznih fascikala i omota, pozivnica, zahvalnica, čestitki, priznanja, posjetnica i ostalog, prema želji i potrebama naručitelja. Duga tradicija, kvaliteta opreme i zaposlenika garancija su za kvalitetan, jeftin i u roku izrađen i isporučen proizvod.

Daruvarska tiskara nudi Vam zaokružen ciklus od grafičke pripreme, dizajna, savjeta i preporuka, prijeloma, tiska i dorade, pa sve do finalnog proizvoda. Raspolažemo sa sve tri tehnologije tiskanja: povišeni (uglavnom za isjecanje), plošni (offsetni) i digitalni tisak, te niz strojeva za doradu.

Stoljetnu lokaciju iz ulice S. Radića 10 tiskara je zamijenila novom lokacijom u ulici P. Zrinskog 24/2, Daruvar , gdje poslujemo u novom i kvalitetnijem prostoru.

Radujemo se Vašem ukazanom povjerenju.

Daruvarska tiskara, zgrada